อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้วพร้อมด้วยคณะครู นำกระเช้าอาหารออกเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน