อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว  ได้จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และให้นักเรียนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยได้จัดกิจกรรมการตอบคำถาม เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเอง