อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

ประเพณีไทย งานลอยกระทงประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ร่วมกับคณะครู นักเรียน อบต.ตากแดด คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 และผู้ปกครอง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยงานลอยกระทงประจำปี 2561