อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

คณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงในงานกาชาดชุมพร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงในงานกาชาดชุมพร ในชุดการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น ม.1-ม.3) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จ.ชุมพร  ซึ่งเป็นนักเรียนตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 จ.ตรัง