อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว นำโดย ดร.วินิจ  ยศแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว  คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน ตำบลตากแดด ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/61)