อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

ข้าราชการครู   17  คน

ลูกจ้าง   8  คน

นักเรียน  278  คน

 

ชั้น 

นักเรียนชาย 

นักเรียนหญิง 

รวม

อนุบาลปีที่ 1

7

8

15

อนุบาลปีที่ 2

15

8

23

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

16

22 

ประถมศึกษาปีที่ 2

16

11

27 

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

15

30 

ประถมศึกษาปีที่ 4

15

14

29 

ประถมศึกษาปีที่ 5

16

7

23 

ประถมศึกษาปีที่ 6

19

18

37 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

16

15

31

มัธยมศึกษาปีที่ 2

5

9

14

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

14

27

รวม 

143

135 

 278 

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์