อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนทันสมัย  สร้างวิสัยทัศน์ครู  มุ่งสู่มาตรฐาน  สานความร่วมมือ


คติธรรมประจำโรงเรียน

วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ

“คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร”


เอกลักษณ์สถานศึกษา

วิถีไทย  วิถีพุทธ  คุณธรรม  จริยธรรม


อัตลักษณ์นักเรียน

ยิ้มใส  ไหว้สวย  ทักทาย  สามัคคี  มีส่วนร่วม

 

 

โครงการ / กิจกรรม

ระดับปฐมวัย

 1. โครงการออกกำลังกายสักนิดสร้างสุขภาพจิต เสริมสุขภาพกาย
 2. โครงการผู้ประกาศตัวจิ๋ว
 3. โครงการเล่นกับงานสานอาชีพ
 4. โครงการเสริมภาษาพัฒนาความคิดและพัฒนาการ
 5. โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัย
 7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณธรรม
 8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
 9. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 10. โครงการรักความเป็นไทยใส่ใจวัฒนธรรม ประเพณี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

ระดับขั้นพื้นฐาน

 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. โครงการรักการเรียนรู้สู่โลกอินเตอร์เน็ต
 4. โครงการนำเสนอโครงงานนักเรียน ใน 8 สาระการเรียนรู้
 5. โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. โครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 9. โครงการการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลตามบทบาทหน้าที่
 10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
 11. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 12. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
 13. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 14. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 15. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 8 จุดเน้น

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชมวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้70
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว245
mod_vvisit_counterเดือนนี้616
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1867
mod_vvisit_counterยอดผู้เยี่ยมชม83466