อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

 

 

  เป้าประสงค์ 

นักเรียน ครู การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 

 

  กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ระดับโรงเรียน 5 กลยุทธ์ ดังนี้

         กลยุทธ์ที่ 1   คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาสู่การปฏิบัติ

         กลยุทธ์ที่ 2   ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

         กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ

         กลยุทธ์ที่ 4   การกระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา

         กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

 

  จุดเน้น 

โรงเรียนได้ดำเนินงานตามจุดเน้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามนโยบายในการขับเคลื่อน 5 กลยุทธ์ สู่การพัฒนาคุณภาพ ดังนี้

         จุดเน้นที่ 1   เร่งรัดผลสัมฤทธิ์

         จุดเน้นที่ 2   คิด อ่าน เขียนคล่อง

         จุดเน้นที่ 3   ผ่านการรับรองมาตรฐาน

         จุดเน้นที่ 4   สืบสานคุณธรรม

         จุดเน้นที่ 5   น้อมนำหลักปรัชญาฯ

         จุดเน้นที่ 6   นำพาสู่ความเป็นเลิศ

         จุดเน้นที่ 7   เปิดโอกาสถ้วนทั่ว

         จุดเน้นที่ 8   เตรียมตัวสู่อาเซียน

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เยี่ยมชมวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้69
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว245
mod_vvisit_counterเดือนนี้615
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1867
mod_vvisit_counterยอดผู้เยี่ยมชม83465